Władze Banku

RADA NADZORCZA:

  1. Puchlik Teresa – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  2. Kłoczko Arkadiusz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Lipski Stanisław – Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Gniedziejko Mirosław – Członek Rady Nadzorczej
  5. Piluk Celina – Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD BANKU:

  1. Żurkowska Bogusława – Prezes Zarządu
  2. Kuczynko Magdalena – Wiceprezes Zarządu
  3. Uściłowska Magdalena – Członek Zarządu