Rolnicy

I. KONTA OSOBISTE

 • Rachunek bieżący
 • Rachunek pomocniczy
 • Rachunek VAT

II. OSZCZĘDNOŚCI

Lokaty terminowe:

 • 3M
 • 6M
 • 12M

III. KARTY

 • Karta VISA Classic Debetowa
 • Możliwość korzystania z kart w ramach aplikacji Google Pay

IV. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

 • Internet Banking – system elektronicznego dostępu do konta bankowego
 • SMS Banking – usługa polegająca na automatycznym przesyłaniu na telefon komórkowy posiadacza rachunku komunikatu (SMS) informującego o saldzie jego rachunku i/lub wolnych środkach na rachunku

V. KREDYTY

 • Kredyt inwestycyjny
 • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
 • Kredyt „Szybka inwestycja”
 • Kredyt „Zakup ziemi”
 • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym