Komunikat w sprawie wprowadzenia do oferty Banku nowych kredytów

Informacje

Szanowni Klienci!

Od dnia 08.10.2020 r. zostały wprowadzone do oferty Banku 2 nowe produkty kredytowe:

  • kredyt „Zakup ziemi” – przeznaczony na finansowanie gospodarstw rolnych lub ich części w rozumieniu art. 553 kodeksu cywilnego, a także na zakup niezabudowanych gruntów rolnych i leśnych oraz refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem niezabudowanych gruntów rolnych i leśnych.
  • kredyt „Zielony kredyt” – przeznaczony dla osób fizycznych na finansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na zakupie oraz instalacji towarów i urządzeń ekologicznych.

Zapraszamy!