Uwaga na oszustów podszywających się pod pracowników banków!

Oszuści dzwonią z rożnych numerów. Na Twoim telefonie może wyświetlić się nawetnumer naszego Banku.Oszuści informują o rzekomo podejrzanej transakcji i próbują wyłudzić dane poufnelub namawiają do zainstalowania oprogramowania, które umożliwia zdalny dostępudo komputera.Pamiętaj: Zapoznaj się z poniższym komunikatem. Wystarczą dwie minuty, które mogąuchronić Twoje środki.https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Oszusci-dzwonia-z-numerow-podszywajacych-sie-pod-banki

Czytaj więcej...

Transakcje internetowe

Od 1 lipca 2023 r. weszły w życie nowe zasady procesowania transakcji wykonywanych kartami płatniczymi w Internecie w zakresie zabezpieczenia 3D Secure, które dotyczą uwolnienia transakcji niskokwotowych z obowiązku silnego uwierzytelnienia. Nowe zapisy zgodne są z Ustawą o usługach płatniczych. Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego wierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe) w załączniku.

Czytaj więcej...

WIRON – informacje dla Klientów

W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy wyliczaniu oprocentowania kredytów, a także przy podawaniu kosztów produktów leasingowych, faktoringowych, inwestycyjnych czy ubezpieczeniowych. Oto co już dziś warto wiedzieć na temat nowego wskaźnika o nazwie WIRON. Zanim wyjaśnimy Ci, na jakim etapie są prace i dlaczego zostały podjęte, przypominamy: […]

Czytaj więcej...

Ograniczenia w realizacji przekazów z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy

Ze względu na ciągłe rozszerzanie sankcji gospodarczych coraz częściej pojawiają się trudności w realizacji transakcji z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy (obecnie obwody: doniecki, ługański, zaporoski, chersoński). Mając na uwadze rosnące ryzyko sankcyjne, od 1 marca 2023 r. wprowadzamy zakaz realizacji przekazów z/do Federacji Rosyjskiej. Pozostałe ograniczenia dotyczące ww. krajów mogą dotyczyć wydłużonego czasu procesowania […]

Czytaj więcej...

Ograniczenia przekazów do i z Białorusi

Szanowni Państwo, W związku z jednogłośnym przyjęciem w dniu 28.11.2022 r. przez Radę Uni Europejskiej decyzji o dodaniunaruszania sankcji do unijnego wykazu przestępstw zamieszczonego w Traktacie o funkcjonowaniu UE(„Decyzja Rady o określeniu naruszenia unijnych sankcji jedną z dziedzin przestępczości” w załączeniu)informujemy, iż Bank BPS S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w realizacji przekazówz/do Rosji […]

Czytaj więcej...

Informacja w zakresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego

Bank informuje, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dlaprzedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”) Kredytobiorca kredytu hipotecznegoudzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwośćzawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.WAKACJE KREDYTOWENa wniosek Kredytobiorcy w ramach ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy zawieszeniespłaty […]

Czytaj więcej...

Informacja dla klientów Banku Spółdzielczego w Suchowoli

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. U. L z 29.06.2016 r., ze zm.) (Rozporządzenie BMR) […]

Czytaj więcej...

Ograniczenia w płatnościach do / z Rosji i Białorusi

W związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś informujemy, że nasz bank nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z ww. krajami. Należy liczyć się z odrzuceniem płatności przez bank z / do ww. krajów.Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, inne organizacje międzynarodowe oraz […]

Czytaj więcej...