Informacja dla klientów Banku Spółdzielczego w Suchowoli

Informacje

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia
8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. U. L z 29.06.2016 r., ze zm.) (Rozporządzenie BMR) informujemy, że nasi Klienci mogą w siedzibie Banku bezpłatnie aneksować umowy kredytowe zawarte przed 1 kwietnia 2022 r., w których przy ustalaniu oprocentowania kredytu stosuje się stawkę WIBOR, będącą wskaźnikiem referencyjnym w myśl rozporządzenia BMR.

Szczegóły i treść aneksu dostępne są w siedzibie Banku Spółdzielczego w Suchowoli.